Żaglówki


Jednym z najbardziej znanych portów jachtowych w Polsce, jest port w Pucku. Adepci funkcjonującego tam Klubu Sportowego „Zatoka Puck”, są zawodnikami rangi światowej.

Raz po raz w Pucku odbywają się regaty, na które przybywają zawodnicy z całej Polski, jak i zagranicy. Istnieje klasa łodzi żaglowych „Puck” konstrukcji Franciszka Lewińskiego.

Jej przeznaczeniem są szkolenia oraz turystyka na śródlądowych i morskich wodach wewnętrznych. Jest idealnie przystosowana do warunków panujących na Zatoce Puckiej.

Ma bardzo mały przechył, jest dobrze zrównoważona oraz ma możliwość regulacji zanurzenia miecza, co jest istotne przy tak płytkim akwenie. Jest obszerna i wygodna.

Ma kartę bezpieczeństwa dla 5 osób. Jest niezatapialna, i stosunkowo lekka (nadaje się do transportu samochodem). Na zatoce organizowane są również regaty łodzi klasy Puck.

Właścicielem praw autorskich do łodzi jest Harcerski Ośrodek Morski w Pucku. Na terenie ośrodka organizowane są szkolenia żeglarskie, jak również obozy wypoczynkowo-turystyczne z elementami żeglarstwa.

Źródło www.zatokapucka.pl