Windsurfing i Kitesurging


Zatoka Pucka uznawana jest za najlepsze w Europie miejsce do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu, ze względu na płytką wodę i silne wiatry. Naukę windsurfingu i kitesurfingu w Pucku proponują między innymi szkoły: Szkoła Marzeny Okońskiej, Surf Zone.